Initiatieven

Geregelde productie van kleine videoclips (5 met vrouwen die in de IT werken als ontwikkelaars of netwerkspecialisten 2021-2022); verspreiding op de sociale media en indien mogelijk ook in de tv-media

Interface3 Bruxelles