Initiatieven

Deze videocampagne wil een promotie zijn voor vrouwen die getuigen over hun persoonlijk en professioneel traject in de ICT in het kader van de Gender-studie 2021

Agence du Numérique, Digital Wallonia