Initiatieven

Steun aan de actoren van het ecosysteem met het oog op beter rekening houden met vrouwen in de begeleidingsstructuren voor het digitale ondernemerschap (initiatief Women in Tech)

hub.brussels