Initiatieven

Het onderzoek betreft de analyse van de levenstrajecten van vrouwen in het digitale; dit betreft de professionele trajecten maar ook de schoolcurriculi.
De globale doelstellingen van de studie zijn:
Begrijpen van de oorzaken van ondervertegenwoordiging van vrouwen en meisjes in de opleidings- en beroepsfilières met betrekking tot informatica, IT en het digitale.
Identificatie van de praktijk van ondernemingen en organisaties met betrekking tot deze beroepen; identificatie van good practices op basis van Belgische casestudy’s maar ook ervaringen in het buitenland.
Een tool aanbieden opdat de ondernemingen zich in het digitale kunnen positioneren op deze thema’s van M/V-gelijkheid.
Actievoorstellen voorleggen aan de overheden

Agence du Numérique