Women in Digital event 2023

Op de Europese dag “Girls & Women in ICT”, 27 april 2023, organiseert de FOD Economie een evenement waarbij experten uit de STEM- en ICT-sector hun achtergrond en expertise delen met meer dan 300 studenten.
Tijdens dit evenement doorbreken we gendertaboes en moedigen we meisjes aan om een opleiding of beroep in deze sectoren te kiezen.
Doe mee aan deze inspirerende dag en ontdek de vele toekomstmogelijkheden in deze boeiendedomeinen!

Alles naar digitaal
Vanuit het onderwijs zijn er verschillende initiatieven om alle jongeren op de digitale kar te trekken. Ook naast het traditionele onderwijs willen we jongeren stimuleren om zich te verdiepen in de digitale wereld. Denk bijvoorbeeld aan evenementen zoals Women in Digital 2022, opleidingen,
games etc..

Als je nieuwsgierigheid ondertussen is aangewakkerd kan je alvast de volgende websites raadplegen voor meer informatie:

Naar een sterke digitale economie en volledig inclusief!

Terwijl onze maatschappij meer dan ooit verweven is met de digitale wereld, mag de arbeidsmarkt niet achterblijven. Digitale basiskennis, geavanceerde vaardigheden en soft skills zijn belangrijker dan ooit. Toch tonen de cijfers een sterk verschil tussen genders: vrouwen in de Europese Unie nemen niet meer dan 17 % van alle ICT-gerelateerde banen in.
De Belgische federale overheid, de FOD Economie, de privésector en andere instanties stelden daarom samen een vijfjarenplan (“Women in Digital”-strategie) op om meer meisjes en vrouwen in STEM en ICT te activeren. De “Women in Digital”-strategie beoogt:
  • het hoe en waarom van de genderkloof te onderzoeken;
  • het publiek te sensibiliseren en
  • de meest kwetsbare groepen te bereiken. 

De 5 strategische doelstellingen van “Women in Digital”

Amper 7 op 1000 vrouwen studeerden af in een STEM-richting in 2020. Het ontdekken van de digitale wereld begint al in de kindertijd. Daarom is het belangrijk om meisjes meteen enthousiast te maken voor informatica! Het aanleren van digitale vaardigheden gebeurt in de basisschool, om over te gaan tot dagelijkse kennisopbouw tijdens het middelbaar. In die laatste graad van het secondair onderwijs bevorderen we de keuze voor ICT en STEM-richtingen in hogescholen of universiteiten.

Lees meer

De bevolking in België bestaat voor 52 % uit vrouwen, maar slechts 17 % vindt zijn weg naar de digitale sector! De FOD Economie wil de rekrutering van vrouwen in de digitale sector of in jobs met digitale vaardigheden bevorderen. Dat doen we door in te zetten op beroepsoriëntering of heroriëntering zodat een carrièreswitch mogelijk is. Daarnaast promoten we vrouwelijk ondernemerschap in de digitale sector of een sector die digitale vaardigheden vereist.

Lees meer

De instroom van vrouwen in ICT-sectoren is bijzonder laag. We stellen tegelijk vast dat de uitstroom hoger ligt dan bij mannen. Door obstakels weg te werken en een inclusief arbeidskader te promoten, behouden wij hun aanwezigheid op de werkvloer waarin ‘levenslang leren’ de standaard is! Verder maken we dit hard door de balans tussen werk en privé te ondersteunen en de loonkloof van 19% weg te werken. Tot slot zorgen we ervoor dat vrouwen elkaar inspireren met hun succes door in te zetten op een sterke peer community.

Lees meer

Informatica en ICT hebben te kampen met een mannelijk imago. In schoolboeken en in de media worden wetenschappers nog altijd te vaak afgebeeld als mannen. Dit project wil daarom inzetten op de zichtbaarheid van vrouwelijke rolmodellen. Dat doen we door de aanwezigheid van vrouwen in digitaal op of naast het scherm sterk te verhogen. Wij organiseren daarnaast specifieke evenementen en communicatiecampagnes om verder te sensibiliseren. Voor extra impact werken we daarvoor ook samen met de privésector.

Lees meer

Met inclusief bedoelen we ook echt ‘inclusief’! Dat wil zeggen dat vrouwen uit kwetsbare groepen eveneens aan bod komen en degelijke kansen krijgen. Zo promoot dit plan culturele diversiteit in de digitale sector, en maken we deze sector tegelijk interessant bij vrouwen van buitenlandse herkomst. Aangezien digitale vaardigheden steeds evolueren, bieden we ook reskilling en upskilling aan vrouwelijke ondernemers en managers om relevante spelers in hun vakgebied te blijven.

Lees meer

De cijfers spreken voor zich

In ICT werken bijna 4 keer zo veel mannen als vrouwen

Vrouwen
0 %
Mannen
0 %
Bron : European Commission – Digital Scoreboard

Tussen 2015 en 2020 stijgt het aantal vrouwen in ICT gestaag

2015
0 %
2020
0 %
Bron : Eurostat, European Union Labour Force Survey

Er zijn nog steeds veel meer mannen die afstuderen in STEM-richtingen dan vrouwen

Vrouwen/
1.000 inwoners
0
Mannen/
1.000 inwoners
0
Bron : European Commission – Digital Scoreboard
circle_testimonial

"Laat je nooit beïnvloeden door genderrollen of stereotypen in je hoofd. Kies waar jouw interesses en talenten liggen."

Ayla is technisch consultant en full-stack developer bij AE. Zij schrijft code voor IT-programma’s, zoals User Experience (UX). Zij onderschrijft wat IT kan doen voor de mensen. Zo bouwde ze mee aan een platform dat een positieve impact heeft op de maatschappij. Ayla ervaart de IT-wereld als open voor vrouwen en spoort iedereen aan zich te laten leiden door hun eigen interesses en niet door stereotypes.

Initiatieven

Blog

Connectoo

Beste, We nodigen je uit voor ons colloquium over het bevorderen van digitale inclusie en de connectoo-opleiding, dat zal worden bijgewoond door…

Genderkloof

Barbie, de film

Het is de eerste Barbie-film met echte acteurs en weerspiegelt het belang van spel als sociale transformator en de noodzaak…

Nieuws