Initiatieven

Het ‘Inclusive Panels’-initiatief, opgezet vanuit een werkgroep van 17 leden, experts ter zake, academici, resp. diversiteit www.inclusivepanels.be, nodigt de organisaties en sprekers uit zich te engageren voor meer gemengde panels.

Inclusive Panel