Initiatieven

Op de vierde donderdag van april wordt wereldwijd de ‘International Girls in ICT Day’ gevierd. Doelstelling daarvan is om de actieve aanwezigheid van meisjes en dames in de ICT-sector (informatie- en communicatietechnologie) aan te moedigen en te ondersteunen.

Met een dergelijke dag richten we de schijnwerpers op wat vrouwen in de sector verwezenlijkt hebben en sensibiliseren we rond de mogelijkheden en uitdagingen waarmee meisjes en vrouwen geconfronteerd worden die een carrière nastreven in de ICT-sector.

Naar aanleiding van deze dag heeft de FOD Economie vijf experts uitgenodigd die hun ervaringen met de nationale en intersectorale strategie ‘Women in Digital’ zullen delen.