Initiatieven

Het digitale inclusieplan voor alle Walen. Vooral de actie om “Actoren in de directe omgeving te mobiliseren en te ondersteunen ter vervollediging van de begeleidings- en opleidingsacties voor specifieke kwetsbare doelgroepen”. Het betreft de ondersteuning van initiatieven voor begeleiding en ontwikkeling van digitale competenties, met name bestemd voor kwetsbare doelgroepen zoals vrouwen. De steun komt er via project- en/of tariefsubsidiëringsoproepen.

SPW EER, Agence du Numérique