Initiatieven

Vanuit het project e-inclusion for Belgium gefinanceerd dankzij het Europese relanceplan (RRF) beoogt de POD Maatschappelijke Integratie het risico op digitale uitsluiting bij kwetsbare groepen te verminderen door projecten te ondersteunen die als doelstellingen hebben:

  • het wegwerken van ongelijkheid op het gebied van digitale vaardigheden (bijvoorbeeld door opleiding, kennisdeling, organisatie van digitale cafés);
  • het wegwerken van ongelijkheid met betrekking tot het gebruik van essentiële diensten (bijvoorbeeld door het opzetten van een toegankelijke website, opleidingen, individuele coaching, partnerschappen met essentiële overheidsdiensten, digitale hulpdienst aan huis).

Gelijke toegang tot digitale technologieën (bv. verstrekking van laptops, schermen, wifi) kan een onderdeel vormen van de ingediende projecten, maar is hierbij niet de overkoepelende hoofddoelstelling.