Initiatieven

Beste,

We nodigen je uit voor ons colloquium over het bevorderen van digitale inclusie en de connectoo-opleiding, dat zal worden bijgewoond door vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter, minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie Karine Lalieux en staatssecretaris voor Digitalisering Mathieu Michel.

De bedoeling achter de connectoo-opleiding, die door de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) ontwikkeld werd, is om de digitale kloof in België te helpen dichten.

Deze opleiding kan door iedereen gevolgd worden en wil in de eerste plaats ambtenaren van alle bestuurlijke niveaus leren hoe ze moeten omgaan met digitale inclusie en de uitdagingen die daarbij komen kijken en hoe ze de burger kunnen helpen wanneer hij of zij gebruikmaakt van digitale overheidsdiensten.

De opleiding is dus bedoeld voor het eerstelijnspersoneel en voor de bedenkers van nieuwe digitale overheidsdiensten.
Connectoo is een gratis online opleiding die bekroond wordt met een certificering. Ze duurt ongeveer 6 uur. Elke deelnemer kan ze op zijn eigen tempo volgen.

Sinds de opleiding in september 2022 van start ging, schreven meer dan 3.000 overheidsmedewerkers er zich voor in en behaalden meer dan 600 deelnemers hun certificaat.
Ontdek waarom het zo belangrijk is dat we werk maken van het dichten van de digitale kloof en wat we doen om dat voor elkaar te krijgen.

Afspraak in Brussel op 13 november, van 11u tot 14u30!. De komende dagen zullen we jullie het definitieve programma en de locatie meedelen. Er is een lunch voorzien voor wie deelneemt.

Dit event is gratis, maar inschrijven is verplicht. Bevestig je aanwezigheid door het inschrijvingsformulier in te vullen. Opgelet: er is maar een beperkt aantal plaatsen. Schrijf je dus zo snel mogelijk in!

Met vriendelijke groeten,
Het connectoo-team