Initiatieven

Het BIPT zal in zijn interne en externe communicatie en bij de keuze van beeldmateriaal in relatie tot elektronische communicatie aandacht hebben voor misleidend genderbeeld en gebrek aan inclusie

IBPT